Daglig Leder Jette Holten

Årelang professionel erfaring med kommunikation, salg, service og markedsføring i internationale miljøer. Arbejdet 14+ år i udlandet, og med borgere med anden etnisk baggrund 21+ år. Betragter sig selv som kulturel brobygger med fokus på vidensdeling. Vægter nysgerrighed og medmenneskelighed som vigtige kompetencer, og vigtigheden af at opbygge fællesskaber – lokale, nationale og internationale - på tværs af etniciteter som essentielle for sammenhængskraft og trivsel.