Daglig Leder Jette Holten

Årelang professionel erfaring med kommunikation, salg, service og markedsføring i internationale miljøer. Arbejdet 14+ år i udlandet, og med borgere med anden etnisk baggrund 21+ år. Betragter sig selv som kulturel brobygger med fokus på vidensdeling. Vægter nysgerrighed og medmenneskelighed som vigtige kompetencer, og vigtigheden af at opbygge fællesskaber – lokale, nationale og internationale - på tværs af etniciteter som essentielle for sammenhængskraft og trivsel. 

Koordinator Lisette Tækker 

Erfaring som pædagog og socialrådgiver. Har arbejdet med etniske minoriteter siden 2018. Fordomsfri og empatisk person, som forstår, at der i samfundet skal være plads til forskellighed. 

Kompetencer inden for kommunikation, samarbejde, vidensdeling, relationsdannelse, evalueringsprocesser, planlægning, afholdelse og evaluering af workshops og sociale arrangementer, oplæg, samt undervisning. Derudover kompetencer inden for udarbejdelse af materiale til synliggørelse.