DEMOKRATI FOR ALLE

Projektet er et tilbud til nydanskere, der ønsker at lære om demokrati og demokratiske processer.


Projektet tilbyder nydanskere at deltage i et kursusforløb over 6 gange kaldet ”Klædt på til demokrati”, hvor temaerne vil have fokus på demokratiets udvikling i Danmark gennem tiden og frem til i dag. Kurset handler også om hvordan man samarbejder i bestyrelser i frivillige foreninger, og hvordan man som enkeltperson kan få medindflydelse på demokratisk vis.


Efter gennemførelse af kursus tilbydes vores kursister at komme i praktik i sociale foreninger, sportsklubber eller partipolitiske fora. Det sker for at give indblik i, hvordan demokratiske processer er implementeret i foreningsarbejde.


Flere oplysninger kan du få ved at kontakte vores daglige leder Jette Holten på mobil 20 57 43 97. 

EVALUERING AF PROJEKT

Vi udbød 6 kurser á 18 timer afholdt over 10 uger fordelt ligeligt på begge byer. 


Vi var forandringsparate ift. kursisternes ønsker, og afviklede derfor ét kursus som et turboforløb og et andet med ekstra tid til tolkning.


Trods ønsket om at at få en ligelig kønsfordeling måtte vi konstatere, at kun 18% af de 33 deltagere var af hankøn. 


Oprindeligt var tanken at tilbyde en mentor per 6 kursister. Vi valgte derudover også at tilgodese den enkeltes ønsker og behov, og tilbød derfor en mentor til hver af dem, som ønskede det. Tilbuddet om en en-til-en relation tog 25% imod, heraf fortsatte halvdelen over dobbelt så lang tid i mentorforløbene som oprindeligt aftalt, og med stor succes.


Igennem vores evalueringssamtaler med projektets deltagere erfarede vi, hvilke forandringer projektet har medført for den enkelte.


Alle deltagere har meldt positivt tilbage, at de har haft stor gavn af den viden, kurset har givet. De er meget taknemmelige for den gode undervisning, forplejning, og mentorordningen. Engagementet har været stort, og netværket på tværs af kursusdeltagere har også på sigt vist sig berigende for kursister og dynamikken på holdene. 


Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte vores daglige leder Jette Holten på mobil 20 57 43 97.