NETVÆRK GIVER FÆLLESSKAB

Projektet er et tilbud til alle nydanskere og andre med interesse for de temaer som tages op. Det er også for de mennesker som ønsker at skabe nye relationer og derigennem opbygge netværk, og som ønsker at få en forståelse for andres kultur, samt en mulighed for at få kendskab til kulturens indflydelse på, hvordan demokratiske processer bliver implementeret i samfundet.

 

Projektet giver deltagerne en bred vifte af tilbud om samvær, fællesskab og udvikling til gavn for den enkelte og for sammenhængskraften i det danske samfund. Derudover er formålet at formidle fakta og informationer om, hvilke rettigheder og pligter der er som medborger i det danske samfund, samt forbedre adgangen til deltagelse.

 

Projektet er bygget op omkring tre aktiviteter; en debatcafe, demokratikurser og sociale arrangementer.


Projektet er fastlagt til at køre i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021.


Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Jette Holten på

mobil 20 57 43 79  eller på projekt@mentoresbjerg.dk.


Hun vil kunne svare på de spørgsmål du må have.