NETVÆRK GIVER FÆLLESSKAB

Projektet er et tilbud til alle nydanskere og andre med interesse for de temaer, som tages op. Det er også for de mennesker, som ønsker at skabe nye relationer og derigennem opbygge netværk, og som ønsker at få en forståelse for andres kultur, samt en mulighed for at få kendskab til kulturens indflydelse på, hvordan demokratiske processer bliver implementeret i samfundet.

 

Projektet giver deltagerne en bred vifte af tilbud om samvær, fællesskab og udvikling til gavn for den enkelte, og for sammenhængskraften i det danske samfund. Derudover er formålet at formidle fakta og informationer om, hvilke rettigheder og pligter der er som medborger i det danske samfund, samt forbedre adgangen til deltagelse.

 

Projektet er bygget op omkring tre aktiviteter: en debatcafe, demokratikurser og sociale arrangementer.


Projektet er fastlagt til at køre i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021.


Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Jette Holten på

mobil 20 57 43 79  eller på projekt@mentoresbjerg.dk.


Hun vil kunne svare på de spørgsmål, du må have. 

EVALUERING AF PROJEKT

Dette projekt mærkede til coronaudfordringen i 2020, hvorfor vi fik en projektforlængelse på et år.


Debatcafeerne blev afholdt på flere lokationer i begge byer end oprindeligt beskrevet i ansøgningen, da der var efterspørgsel efter det, til gengæld med færre deltagere på hvert hold. Vi fik rigtig mange tilbagemeldinger fra nydanskere om, at de værdsatte debatcaféen og var taknemmelige for, de havde et sted, hvor det var naturligt at kunne stille spørgsmål og få kvalificerede debatter og afklaring om temaer, som optog dem.


Sproglige kompetencer er også blevet udviklet hos alle deltagere gennem debatcafeerne, heriblandt lettere adgang til arbejdsmarkedet, viden om relevant lovgivning, og forbedrede danske sprogkundskaber. De blev mere tilbøjelige til at stille spørgsmål og være aktivt deltagende, jo oftere de deltog i debatcafeerne.


De demokratiske arrangementer - heriblandt grundlovsarrangement, busture til grænselandet og KØN-museet i Århus samt debatmøde med 12 folketingskandidater ifm. folketingsvalg i 2019 - gav tydeligt positivt udslag i form af dybere demokratisk indsigt i det danske samfund.

Samtidig gav det den enkelte en forståelse for, hvordan man kan deltage aktivt i politiske og demokratiske processer.


Busturenes deltagere gav udtryk for, at det at komme rundt og se forskellige steder skabte en bredere forståelse og viden end ved blot at høre om det.


Deltagerne til de sociale arrangementer (bl.a. fællesmadlavning med oplæg og debatter samt International Dag) gav udtryk for taknemmelighed over at møde nye mennesker og få deres netværk og kulturelle horisont udvidet.