LEG OG LÆR

Projektet er finansieret af VMOK

Projektets primære formål er at tilbyde  et pasning- og aktivitetstilbud, så forældregenerationen har mulighed for at deltage i vores kurer og derved lære mere, om hvordan de kan være aktive i forbindelse med børnenes fritidsaktiviteter, og derigennem skabe gode muligheder for integration, inklusion og kultur.


Projektets primære målgruppe er børn i alderen 2-12 år født af nydanske forældre, som er bosiddende i udsatte og isolerede boligområder i Esbjerg og opland, og hvis forældre deltager i vores mangeartede tilbud om kurser og debatcafeer.


Den sekundære målgruppe er nydanske forældre, som ønsker at lære mere om samfundets strukturer, og om, hvordan man igennem aktiv deltagelse kan være med til at skabe positive forandringer for den enkelte, sin familie, og i lokalsamfundet.


Formålet med det nye tiltag vil være opfyldt, når vi i Mentornetværk i Esbjerg/Varde oplever deltagelse af ca. 10 børn pr. gang, aktiviteten holdes. Derudover forventer vi at se en fremgang for vores sekundære målgruppe, dvs. for de voksne, på 100 deltagere, nu vi kan tilbyde en spændende og tryg pasningsordning for deres børn, mens aktiviteterne står på.


Dette projekt blev desværre alvorligt forstyrret af Coronarestriktionerne. VMOK (Verena Merz og Otto Kjærgaards Børnefond) gav derfor tilladelse til, Mentornetværk måtte bruge donationen til almindelig drift i stedet.