FÆLLES FOKUS GIVER FREMGANG #2

Projektperiode: 01.07.2023 - 30.06.2024


Projektet er en videreudvikling af projektet Fælles fokus giver fremgang/projektperiode 15. februar 2022 - 14 februar 2023


Projektets målgruppe er borgere med anden etnisk herkomst end dansk bosiddende i udsatte og isolerede boligområder i Esbjerg og Varde kommuner og opland. De er typisk nytilflyttet til Danmark og uden nævneværdigt netværk eller beskæftigelse. Det betyder, at der er stor risiko for isolering og manglende forståelse for det danske samfund. 


Vi ønsker at støtte projektets målgruppe i at lære det danske sprog, tilegne sig viden om dansk kultur, værdier og normer. Vi har fra tidligere projekteter erfaret, at interessen for at indgå nye fællesskaber er meget stor blandt borgere med anden etnisk herkomst end dansk, men at de mangler redskaberne til at komme ind i dem. 


Derudover ønsker vi med projektets mangeartede tilbud at skabe et fristed for alle andre i begge kommuner med interesse for integration, inklusion og mangfoldighed i det danske samfund - både danskere og nydanskere på eller uden for arbejdsmarkedet.