TIL FÆLLES GAVN

Projektets primære formål er at tilbyde frivillige fællesskaber, og derigennem skabe gode muligheder for integration, inklusion og kultur – dvs. mangfoldighed med udgangspunkt i målgruppens behov og interesser.


Med disse rammer er formålet at forbedre den enkelte nydanskers danskkundskaber og øge integrationsmulighederne.


Yderligere er formålet at formidle viden om det danske samfunds historie, traditioner, værdier og normer, og derigennem styrke den enkelte nydanskers muligheder for aktiv deltagelse i det danske samfund, samt forbedre den enkeltes sociale relationer i lokalsamfundet gennem aktiv deltagelse i lokale, sociale foreningers frivillige arbejde.


Sekundært er projektets formål at tilbyde danskere, der er udfordret af fysiske/psykiske barrierer, mulighed for at udføre frivilligt, socialt arbejde, evt. ved at ”levere” arbejdet på mentors bopæl. Derved undgår vi, at fysiske skavanker begrænser den sekundære målgruppes deltagere i at være aktive. Dermed får udfordrede deltagere mulighed for at gøre en konkret forskel for ét menneske, og danne en meningsfuld relation til gavn for begge parter.


Projektet er bygget op omkring en mentorordning. I denne ordning er der fokus på at hverve frivillige danskere (mentorer), som normalt ikke ville kunne tilbyde deres hjælp til nydanskere pga. psykiske/fysiske udfordringer. Derfor tilbyder mentorordningen mentor at mødes med en nydansker i eget hjem.


Projektet er fastlagt til at køre i perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021.


Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Jette Holten på

mobil 20 57 43 97 eller på projekt-tfg@mentoresbjerg.dk.


Hun vil kunne svare på de spørgsmål, du måtte have

EVALUERING AF PROJEKT

Hør Talin Tavakkoli fortælle om projektet

Tryk på billedet

Projektet var udfordret grundet corona. I løbet af et år havde koordinator kun to måneder til at udføre sit arbejde optimalt, hvorfor vi var meget tilfredse med projektets samlede resultat, herunder 19 mentorpar af de 22, som var vores oprindelige mål.


Vi målte mentees selvvurdering omkring selvtillid, sprog og tryghed før og efter tre måneders match, og konstaterede, at alle var blevet 3-5 gange højere.


Evalueringen viste også, at begge parter opnåede en positiv forandring i deres livssituation i forhold til netværk, deltagelse i foreningstilbud, aktivitetsniveau og mødehyppighed. 


Ud fra de afsluttende evalueringssamtaler med mentees konkluderer vi, at alle mentees har forbedret deres danskkundskaber. Mange mentees kunne hverken læse eller svare på e-mails ved projektstart, og har i kraft af samarbejdet med mentor udviklet sig så mærkbart, at de nu kommunikerer på dansk skriftligt. Alle har fået større forstørrelse for den danske kultur, og til krav, rettigheder og samfundets opbygning. 


Mentorerne har alle meldt tilbage, at deres mentees har været en kilde til stor glæde i deres liv. Baseret på kommunikation med hver enkelt mentor kan vi konkludere, at mentorerne også har oplevet positive forandringer i deres situation, og at relationen til deres mentee har haft stor betydning for deres trivsel. 

TIDLIGERE PROJEKTER