TIL FÆLLES GAVN

Projektets primære formål er at tilbyde frivillige fællesskaber, og derigennem skabe gode muligheder for integration, inklusion og kultur – dvs. mangfoldighed med udgangspunkt i målgruppens behov og interesser.


Med disse rammer er formålet at forbedre den enkelte nydanskers danskkundskaber og øge integrationsmulighederne.


Yderligere er formålet at formidle viden om det danske samfunds historie, traditioner, værdier og normer, og derigennem styrke den enkelte nydanskers muligheder for aktiv deltagelse i det danske samfund, samt forbedre den enkeltes sociale relationer i lokalsamfundet gennem aktiv deltagelse i lokale, sociale foreningers frivillige arbejde.


Sekundært er projektets formål at tilbyde danskere, der er udfordret af fysiske/psykiske barrierer, mulighed for at udføre frivilligt, socialt arbejde, evt. ved at ”levere” arbejdet på mentors bopæl. Derved undgår vi, at fysiske skavanker begrænser den sekundære målgruppes deltagere i at være aktive. Dermed får udfordrede deltagere mulighed for at gøre en konkret forskel for ét menneske, og danne en meningsfuld relation til gavn for begge parter.


Projektet er bygget op omkring en mentorordning. I denne ordning er der fokus på at hverve frivillige danskere (mentorer), som normalt ikke ville kunne tilbyde deres hjælp til nydanskere pga. psykiske/fysiske udfordringer. Derfor tilbyder mentorordningen mentor at mødes med en nydansker i eget hjem.


Projektet er fastlagt til at køre i perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021.


Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Jette Holten på

mobil 20 57 43 97 eller på projekt-tfg@mentoresbjerg.dk.


Hun vil kunne svare på de spørgsmål, du måtte have

Hør Talin Tavakkoli fortælle om projektet

Tryk på billedet

TIDLIGERE PROJEKTER