UNGE HÅND I HÅND

Projektet er et  tilbud til unge i alderen 16-20 år med anden etnisk baggrund end dansk og fra ressourcesvage familier. De ungeer skoleaktive eller skal til at starte på en ungdomsuddannelse, og oplever udfordringer på skolen, derhjemme eller i nærmiljøet.


Projektet tilbyder igennem en mentorordning at støtte, vejlede og hjælpe den unge, som skal i gang med en ungdomsuddannelse.


Den unge bliver matchet med en ung mellem 18 - 30 år, som er under uddannelse, eller som allerede har afsluttet en videregående uddannelse.


Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte vores daglige leder Jette Holten på mobil 20 57 43 97. 

EVALUERING AF PROJEKT

I den udstrækning det har været muligt, har vi siden projektets udløb fortsat med ungementorskaber. 

Vi har erfaret, unge med anden etnisk baggrund lægger stor vægt på at blive matchet med andre unge.


Det var i projektets løbetid en større udfordring end forventet at opnå direkte kontakt til de unge. Løsningen blev derfor at inddrage kontaktpersoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, som de unge havde tillid til. Denne erfaring vil vi gøre brug af i fremadrettede indsatser og tilbud i forhold til mentorordninger til unge.


Kurserne tilrettelagt for de unge under projektperioden var velbesøgte, fordi de tog udgangspunkt i deres udtrykte ønsker og behov.