UNGE HÅND I HÅND

Projektet er et  tilbud til unge i alderen 16-20 år med anden etnisk baggrund, som er skoleaktive eller skal til at starte på en ungdomsuddannelse og som oplever udfordringer på skolen, derhjemme eller i nærmiljøet og kommer fra ressourcesvage familier.


Projektet tilbyder igennem en mentorordning at støtte, vejlede og hjælpe den unge som skal i gang med en ungdomsuddannelse.


Den unge bliver matchet med en ung som er mellem 18 - 30 år, som er under uddannelse eller som allerede har afsluttet en videregående uddannelse.


Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte vores daglige leder Jette Holten på mobil 20 57 43 97.