BESTYRELSEN

Mentornetværks i Esbjerg/Varde øverste organ er bestyrelsen. Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling, som afholdes i årets 2. kvatal.

Deltagerne på den årlige generalforsamling vælger bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen tegnes af en formand og 6 medlemmer. Tre medlemmer vælges i lige år, de resterende tre i ulige år. Derudover vælges for et år af gangen to suppleanter. 


På den netop afholdte digitale generalforsamling i april 2021 blev den nye bestyrelse sammensat på demokratisk vis. Efterfølgende har den nyvalgte bestyrelse valgt hvilke rolle medlemmerne har. Bestyrelsen har efterfølgende valgt at konstituere sig på følgende måde:

Bestyrelse pr. 27. april 2021