PROJEKTER

Vi arbejder hele tiden for at kunne tilbyde nye spændende projekter til vores medlemmer.

Lige nu kan vi tilbyde dig at deltage i tre forskellige projekter, som alle giver dig en bedre indsigt i danske forhold, samt det danske sprog. 

NETVÆRK GIVER FÆLLESSKAB

Projektet er et tilbud til alle nydanskere og andre med interesse for de temaer som tages op. Det er også for de mennesker som ønsker at skabe nye relationer og derigennem opbygge netværk, og som ønsker at få en forståelse for andres kultur, samt en mulighed for at få kendskab til kulturens indflydelse på, hvordan demokratiske processer bliver implementeret i samfundet.

 

Projektet giver deltagerne en bred vifte af tilbud om samvær, fællesskab og udvikling til gavn for den enkelte og for sammenhængskraften i det danske samfund. Derudover er formålet at formidle fakta og informationer om, hvilke rettigheder og pligter der er som medborger i det danske samfund, samt forbedre adgangen til deltagelse.

 

Projektet er bygget op omkring tre aktiviteter; en debatcafe, demokratikurser og sociale arrangementer.


Projektet er fastlagt til at køre i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2020.


Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte projektleder Magdalena Guzowska på mobil 61 41 54 99  eller på projekt@mentoresbjerg.dk.

Hun vil kunne svare på de spørgsmål du må have. 

UNGE HÅND I HÅND

Projektet er et  tilbud til unge i alderen 16-20 år med anden etnisk baggrund, som er skoleaktive eller skal til at starte på en ungdomsuddannelse og som oplever udfordringer på skolen, derhjemme eller i nærmiljøet og kommer fra ressourcesvage familier.


Projektet tilbyder igennem en mentorordning at støtte, vejlede og hjælpe den unge som skal i gang med en ungdomsuddannelse.


Den unge bliver matchet med en ung som er mellem 18 - 30 år, som er under uddannelse eller som allerede har afsluttet en videregående uddannelse.


Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte vores daglige leder Jette Holten på mobil 20 57 43 97. 

Demokrati for alle

"Klædt på til deltagelse”

Projektet er et tilbud til nydanskere, der ønsker at lære om demokrati og demokratiske processer.


Projektet tilbyder nydanskere at deltage i et kursusforløb over 6 gange kaldet ”Klædt på til demokrati”, hvor temaerne vil have fokus på demokratiets udvikling i Danmark gennem tiden og frem til i dag. Kurset handler også om hvordan man samarbejder i bestyrelser i frivillige foreninger, og hvordan man som enkeltperson kan få medindflydelse på demokratisk vis.


Efter gennemførelse af kursus tilbydes vores kursister at komme i praktik i sociale foreninger, sportsklubber eller partipolitiske fora. Det sker for at give indblik i, hvordan demokratiske processer er implementeret i foreningsarbejde.


Flere oplysninger kan du få ved at kontakte vores daglige leder Jette Holten på mobil 20 57 43 97. 

Copyright 2020@Mentornetværk i Esbjerg/Varde 

På www.mentoresbjerg.dk anvender vi cookies. Når du klikker rundt på www.mentoresbjerg.dk, accepterer du, at vi anvender cookies. En cookie er et lille stykke tekst, der bliver gemt på din computer, når du er på internettet. Hvad bruger vi cookies til? Cookies kan anvendes til mange ting, men anvendes som udgangspunkt til at gemme informationer om dig på din egen computer.

Godkend