PROJEKTER

Vi arbejder hele tiden for at kunne tilbyde nye spændende projekter til vores medlemmer.

Lige nu kan vi tilbyde dig at deltage i tre forskellige projekter, som alle giver dig en bedre indsigt i danske forhold, samt det danske sprog. 

Til fælles gavn

Projektets primære formål er at tilbyde frivillige fællesskaber, og derigennem skabe gode muligheder for integration, inklusion og kultur – dvs. mangfoldighed med udgangspunkt i målgruppens behov og interesser.


Med disse rammer er formålet at forbedre den enkelte nydanskers danskkundskaber og øge integrationsmulighederne.


Yderligere er formålet at formidle viden om det danske samfunds historie, traditioner, værdier og normer, og derigennem styrke den enkelte nydanskers muligheder for aktiv deltagelse i det danske samfund, samt forbedre den enkeltes sociale relationer i lokalsamfundet gennem aktiv deltagelse i lokale, sociale foreningers frivillige arbejde.


Sekundært er projektets formål at tilbyde danskere, der er udfordret af fysiske/psykiske barrierer, mulighed for at udføre frivilligt, socialt arbejde, evt. ved at ”levere” arbejdet på mentors bopæl. Derved undgår vi, at fysiske skavanker begrænser den sekundære målgruppes deltagere i at være aktive. Dermed får udfordrede deltagere mulighed for at gøre en konkret forskel for ét menneske, og danne en meningsfuld relation til gavn for begge parter.


Projektet er bygget op omkring en mentorordning. I denne ordning er der fokus på at hverve frivillige danskere (mentorer), som normalt ikke ville kunne tilbyde deres hjælp til nydanskere pga. psykiske/fysiske udfordringer. Derfor tilbyder mentorordningen mentor at mødes med en nydansker i eget hjem.


Projektet er fastlagt til at køre i perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021.


Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Talin Tavakkoli på

mobil 61 10 18 99 eller på projekt-tfg@mentoresbjerg.dk.


Hun vil kunne svare på de spørgsmål, du måtte have

Netværk giver fællesskab

Projektet er et tilbud til alle nydanskere og andre med interesse for de temaer som tages op. Det er også for de mennesker som ønsker at skabe nye relationer og derigennem opbygge netværk, og som ønsker at få en forståelse for andres kultur, samt en mulighed for at få kendskab til kulturens indflydelse på, hvordan demokratiske processer bliver implementeret i samfundet.

 

Projektet giver deltagerne en bred vifte af tilbud om samvær, fællesskab og udvikling til gavn for den enkelte og for sammenhængskraften i det danske samfund. Derudover er formålet at formidle fakta og informationer om, hvilke rettigheder og pligter der er som medborger i det danske samfund, samt forbedre adgangen til deltagelse.

 

Projektet er bygget op omkring tre aktiviteter; en debatcafe, demokratikurser og sociale arrangementer.


Projektet er fastlagt til at køre i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2020.


Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Tina Brodersen på

mobil 61 41 54 99  eller på projekt@mentoresbjerg.dk.

Hun vil kunne svare på de spørgsmål du må have. 

Unge hånd i hånd

Projektet er et  tilbud til unge i alderen 16-20 år med anden etnisk baggrund, som er skoleaktive eller skal til at starte på en ungdomsuddannelse og som oplever udfordringer på skolen, derhjemme eller i nærmiljøet og kommer fra ressourcesvage familier.


Projektet tilbyder igennem en mentorordning at støtte, vejlede og hjælpe den unge som skal i gang med en ungdomsuddannelse.


Den unge bliver matchet med en ung som er mellem 18 - 30 år, som er under uddannelse eller som allerede har afsluttet en videregående uddannelse.


Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte vores daglige leder Jette Holten på mobil 20 57 43 97. 

Demokrati for alle

"Klædt på til deltagelse”

Hør Talin Tavakkoli fortælle om projektet

Tryk på billedet

Projektet er et tilbud til nydanskere, der ønsker at lære om demokrati og demokratiske processer.


Projektet tilbyder nydanskere at deltage i et kursusforløb over 6 gange kaldet ”Klædt på til demokrati”, hvor temaerne vil have fokus på demokratiets udvikling i Danmark gennem tiden og frem til i dag. Kurset handler også om hvordan man samarbejder i bestyrelser i frivillige foreninger, og hvordan man som enkeltperson kan få medindflydelse på demokratisk vis.


Efter gennemførelse af kursus tilbydes vores kursister at komme i praktik i sociale foreninger, sportsklubber eller partipolitiske fora. Det sker for at give indblik i, hvordan demokratiske processer er implementeret i foreningsarbejde.


Flere oplysninger kan du få ved at kontakte vores daglige leder Jette Holten på mobil 20 57 43 97. 

Copyright 2021@Mentornetværk i Esbjerg/Varde 

På www.mentoresbjerg.dk anvender vi cookies. Når du klikker rundt på www.mentoresbjerg.dk, accepterer du, at vi anvender cookies. En cookie er et lille stykke tekst, der bliver gemt på din computer, når du er på internettet. Hvad bruger vi cookies til? Cookies kan anvendes til mange ting, men anvendes som udgangspunkt til at gemme informationer om dig på din egen computer.

Godkend