TØR DU KNYTTE BÅND TIL NYDANSKERE?

BLIV MEDHJÆLPER I VORES DEBATCAFÉ

De nydanskere, som er aktiv deltager på kurserne er også med til at sætte rammerne for fremtidige aktiviteter. 


Hvis du ønsker flere oplysninger skal du endelig kontakte projektleder Tina Brodersen

Det kan ske på mobil 61 41 54 99 eller ved at sende en mail på projekt@mentoresbjerg.dk

ARBEJDSTID

Ruth
Skærmbillede 2019-07-30 kl. 21.05.04
Skærmbillede 2019-07-30 kl. 21.04.13
Skærmbillede 2019-07-25 kl. 15.38.31

Vi arbejder hver dag hårdt for hele tiden at skabe mulighed for en bedre integration, det gør vi igennem oplysning om betydningen og forståelsen af kulturforskelle, samt ved at styrke sameksistensen mellem nydanskere og danskere.


Vores debatcafe behandler en blanding af aktuelle temaer og demokratiske processers betydning ved aktiv deltagelse i samfundet.

Vores demokratikurser bliver afholdt løbende igennem året.  Her er der mulighed for at være med til at  planlægge, klargøre og afholde kurserne. Udover kurserne, vil der også være tilbud om ture til fx Folketinget og Byrådet. Formålet er at vise hvordan landspolitiske beslutninger kan implementeres i det lokalpolitiske arbejde.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

  Du får mulighed for at lære nye kulturer at kende og møde mennesker fra mange forskellige verdensdele.


  Du får mulighed for at lære andre sprog.


  Du får mulighed for at være koordinator på vores arrangementer.


  Du får udviklet dit netværk 


  Du får stor indflydelse på indhold i vores debatcafe og i vores planlægning af events

  Som frivillig skal du kunne deltage i mindst 1 debatcafé om måneden, derudover har du mulighed for at tilmelde dig til vores kurser og sociale arrangementer løbende. Derudover skal du forvente at bruge et par timer til planlægning i den uge, hvor du deltager i afholdelse af debatcaféen.


  DIN KONTAKT TIL MENTORESBJERG?

  Der afholdes et frivilligmøde hver måned, med deltagelse af koordinator på projektet. Vi vil på disse møder have fokus på følgende: 


  Ideer til indhold i debatcafeen og kommende demokratikurser og sociale arrangementer


  Synliggørelse. Hvordan kan vi nå ud til målgruppen?


  Planlægning af vagter


  Fast kontaktperson - din mulighed for sparring og svar på spørgsmål